Svetsmekano i Kisa AB är ett litet företag med bred verksamhet inom:

  • Industriservice
  • Legosvetsning
  • Stålkonstruktioner
  • Fräsning & Svarvning
  • Smidesarbete
  • Tillverkar Handikappramper

Se bilder på olika utförda arbeten på Referenser/Bilder

 

 

Våra kunder är till största del industriföretag som vi servar, reparerar och svetsar maskiner åt.

Men vi vänder oss också till privatpersoner och lantbrukare

 

                                                                                                         

SvetsMekano i Kisa AB    Telefon: 0494-127 66    Epost: Benny@svetsmekano.nu   

                  Ödängsvägen 7                                    Fax: 0494-127 99

                  590 38 Kisa